Chính sách khách hàng

   1. Đối với thành viên Sliver: 

   - Giảm 10% khi booking ngay ngày sinh nhật 

   - Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được 1 phần đầu thăn bò Úc sốt tiêu kem miễn phí trị giá 349 ngàn.

           (Áp dụng 10.000đ/1 điểm) 

  - Điều kiện: Reset hạng sau 1 năm nếu không đạt điểm lên hạng

2. Đối với thành viên Gold:

- Giảm 5% khi khách hàng đến dùng tại BA GÁC

- Giảm 10% khi booking ngay ngày sinh nhật 

- Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được 1 phần đầu thăn bò Úc sốt tiêu kem miễn phí trị giá 349 ngàn.

- Điều kiện: Tích được 1.000 - Reset hạ hạng xuống Sliver sau 1 năm nếu không đạt điểm lên hạn

3. Đối với thành viên Dimond:

- Giảm 10% khi khách hàng đến dùng tại BA GÁC

- Giảm 15% khi booking ngay ngày sinh nhật 

- Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được 1 phần đầu thăn bò Úc sốt tiêu kem miễn phí trị giá 349 ngàn.

(Áp dụng 10.000đ/1 điểm) 

- Điều kiện: Tích được 3.000 điềm - Không bị hạ hạng sau 1 năm