Bò Mỹ lúc lắc

186,000₫

Mô tả

Định lượng: 200gr

 Bò Mỹ lúc lắc