Đầu thăn bò Úc sốt tiêu

384,000₫

Mô tả

Định lượng: 300gram


 Đầu thăn bò Úc sốt tiêu