Gà ta mắm nhĩ (1/2 con)

219,000₫

Mô tả

 Gà ta mắm nhĩ (1/2 con)